Nəqliyyat kateqoriyasında siz istədiyiniz növ nəqliyyatı seçib, münasib qiymətə sahib ola bilərsiniz. Bu gündəlik nəqliyyat, yük maşını, offroad, qolf üçün maşın, avtobus, mikroavtobus, furqon, minivan və dartqı üçün kran və ya traktor ola bilər.